Aanvullende informatie betreft sluiting scholen

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De Rijksoverheid heeft zojuist bekend gemaakt dat alle scholen in Nederland vanaf heden
gesloten zijn voor ouders en leerlingen. De toenemende ernst van de situatie rond het corona
virus maakt langer open laten van onze scholen onverantwoord. Een speciaal Corona Crisis
team (CCT) is op CPOV niveau bezig zaken nader uit te werken.

Wij vragen uw dringende aandacht voor de volgende maatregelen en mededelingen, die voor
elke CPOV school gelden:

● De leerlingen van CPOV-scholen blijven thuis.
● Kinderen van ouders in cruciale beroepen blijven aanstaande maandag 16 maart
zoveel mogelijk thuis, alleen daar waar zeer noodzakelijk kan via school opvang
worden geregeld. Neem hiervoor vanavond per mail contact op met de
directeur van de school.
● Vanaf dinsdag 17 maart kunnen kinderen van ouders in cruciale beroepen (lijst
hieronder) wél op de scholen worden opgevangen. De kinderen worden
opgevangen door de kinderopvang of door leerkrachten van de school. Wanneer
dit uw kind(eren) betreft, vragen wij u contact op te nemen op met directeur
van de school, om uw kind(eren) hiervoor aan te melden. Het gaat hier om
ouders die beiden werkzaam zijn in de cruciale beroepsgroepen of om
eenoudergezinnen waarvan de ouder werkzaam is in een cruciale beroepsgroep.
● De normale schooltijden worden in acht genomen voor het ‘opvangen’ van
leerlingen met ouders in cruciale beroepen.
● Voor kinderen met ouders die werkzaam zijn in de cruciale beroepen blijft
gelden dat wanneer zij verkouden zijn, keelpijn en/of koorts hebben zij thuis
moeten blijven.
● Een ICT-werkgroep treft voorbereidingen voor waar mogelijk digitaal
thuisonderwijs voor leerlingen van groep 3 t/m 8. Kinderen van de groepen 1 en
2 krijgen speelse lessuggesties voor thuis aangeboden. We hopen dit op korte
termijn te kunnen realiseren (waarschijnlijk vanaf woensdag). U wordt hiervan
via de leerkracht van uw kind(eren) op de hoogte gesteld, zodra dit
operationeel is. Leerlingen kunnen dan thuis werken aan opdrachten die de
leerkracht klaar zet in een online leeromgeving. We kiezen daarbij voor
cruciale leerstof.
● Er is speciale aandacht voor de leerlingen van de groepen 8, met het oog op de
Centrale Eindtoets van april. Ook hier geldt: de leerkrachten zullen u hierover
informeren.
Voor de goede orde: vanaf woensdag proberen we digitaal thuisonderwijs te
verzorgen. We gaan ervan uit dat u uw kind de komende weken zoveel mogelijk
bij huis houdt! Samenscholingen van klasgenoten zijn absoluut onwenselijk om
zoveel mogelijk fysieke contacten te vermijden. We rekenen op uw medewerking
en gezond verstand.

Als u nog vragen hebt, kunt u zich wenden tot uw eigen directeur.

CPOV website: https://nieuws.cpov.nl Volg deze website dagelijks!

Laten we bovenal beseffen dat naast al onze inzet geldt: de mens wikt, maar God beschikt.

Laten we proberen zo onze nood in Zijn handen te mogen leggen.

N.B. Overzicht van de cruciale beroepsgroepen:

● Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
● Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van
kinderen en examens.
● Openbaar vervoer.
● Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit
supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de
transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het
aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van
arbeiders voor de oogst.
● Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
● Vervoer van afval en vuilnis.
● Kinderopvang.
● Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving
die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
● Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard).
● Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente) .

Met vriendelijke groet,

Johan van Leeuwen,
voorzitter College van Bestuur

Download deze brief

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *