Voortgang digitaal thuisonderwijs en kinderopvang

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vandaag zijn we op de CPOV scholen druk aan de slag gegaan om digitaal thuisonderwijs voor uw kind op korte termijn mogelijk te maken. Morgen krijgen alle leraren op onze scholen extra instructie. Daarna, tussen 10.00-12.00 uur, ontvangt u een e-mail met uitleg over digitaal thuiswerken van de leerkracht(en) van uw kind(eren). Het is belangrijk dat u deze snel leest én de gevraagde actie uitvoert. Pas dan kunnen wij verder. We rekenen erop dat uw kind vanaf woensdag 18 maart thuis aan de slag kan!

Morgen gaan we ook per school afspraken maken over het evt. op school ophalen van werkboekjes e.d. Dat zal met duidelijke regels gepaard moeten gaan. U wordt daar extra over geïnformeerd door uw eigen school.

Wat betreft kinderopvang is het nog wachten op duidelijke richtlijnen vanuit de overheid en de concretisering vanuit de gemeente. Voor de Veenendaalse CPOV-scholen heb ik morgen contact met de wethouder. Voor de Betuwse scholen zal ik zelf contact opnemen met de wethouder c.q. ambtenaren.

Een aantal ouders heeft al aangegeven te behoren tot de zogenaamde vitale beroepsgroepen en kinderopvang te wensen. Voor morgen, dinsdag 17 maart, doen we nogmaals een dringend beroep op u om zo mogelijk zelf voor opvang te zorgen. Alleen als u het echt niet redt, kunt u contact opnemen met de directeur van uw school. Morgen hopen we u duidelijkheid te geven voor de opvang in de komende weken.

Maakt u normaliter gebruik van diensten van een van de kinderopvangorganisaties, dan gaan wij ervan uit, dat u zich met vragen rechtstreeks tot hen wendt.

Met vriendelijke groet,

Drs. J.R. van Leeuwen,

voorzitter College van Bestuur

Download deze brief